Cho thuê xe ô tô Du lịch
  • Trang chủ
  • Du lịch
  • Thuê xe ô tô du lịch
  • Vé tàu, Visa
Báo giá tuyến đường: Thuê xe cưới nội thành

Loại xe

Tên xe Tuyến đường Thời gian Báo giá Ảnh và & TT chi tiết

4 chỗ

Toyota Altis Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 900.000 >Chi tiết<<

4 chỗ

Camry 2.4 Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 1.600.000 >Chi tiết<<

4 chỗ

Xe Vios, Ford laser, Lacetti Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 800.000 >Chi tiết<<

16 chỗ

Ford Transit, Merceded 16 chỗ Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 900.000 >Chi tiết<<

24 chỗ

Xe county 24 chỗ Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 1.200.000 >Chi tiết<<

30 chỗ

Xe county 30 chỗ Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 1.300.000 >Chi tiết<<
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô cưới chỉ tính trong phạm vị các Quận Nội thành, đi 1 vòng nhà trai nhà gái.
Thời gian tối đa 4 tiếng không chờ ăn kết thúc trước 13 H cho ca sáng. 19H cho ca chiều
Phụ thu nếu xe chờ ăn
-2-
© Copyright 2001, Hanoi Etoco Co.Ltd
Add: 142 Le Duan, Dong Da, Hanoi Vietnam
Tel: 043 518 7153 043 518 7154 098 955 9737
Email: yeucauxeoto@gmail.com
Our Fanpage Our G+ Our Twtter