cho thue xe oto du lich

Giá Thuê xe cưới nội thành

Công ty Hà Nội Etoco cho thuê Thuê xe cưới nội thành
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ: 024.3518 7153 / 54 - 0989559737
Loại xe Tên xe Thời gian Báo giá TT chi tiết
4 chỗ Toyota Altis 4 tiếng 900.000 Chi tiết thuê xe ô tô
4 chỗ Camry 2.4 4 tiếng 1.600.000 Chi tiết thuê xe ô tô
4 chỗ Mercedes 4 Tiếng 2.000.000 Chi tiết thuê xe ô tô
16 chỗ Ford Transit, Merceded 16 chỗ 4 tiếng 900.000 Chi tiết thuê xe ô tô
30 chỗ Xe county 30 chỗ 4 tiếng 1.300.000 Chi tiết thuê xe ô tô
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô cưới chỉ tính trong phạm vị các Quận Nội thành, đi 1 vòng nhà trai nhà gái.
Thời gian tối đa 4 tiếng không chờ ăn kết thúc trước 13 H cho ca sáng. 19H cho ca chiều
Phụ thu nếu xe chờ ăn