Xin lỗi quí khách, nội dung này chưa có thông tin Gia cho thue xe ,
cho thue xe oto du lich
Tên xe:
Số chỗ:
Cung đường
Giá:
Thời gian:
Ghi chú:
Ghi chú:
Cước xe ô tô cho thuê cưới chỉ tính trong phạm vị các Quận Nội thành, đi 1 vòng nhà trai nhà gái.
Thời gian tối đa 4 tiếng không chờ ăn kết thúc trước 13 H cho ca sáng. 19H cho ca chiều
Phụ thu nếu xe chờ ăn