Du lịch và Cho thuê xe ô tô Du lịch
  • Trang chủ
  • Du lịch
  • Thuê xe ô tô du lịch
  • Vé tàu, Visa
  • Chính sách

Bản giá dịch vụ Visa

Bản giá vé tàu

Thông tin giờ tàu, loại vé tàu

Dịch vụ khác

 

HÀ NỘI ETOCO
P 624 Trung tâm Thương mại 142 Lê Duẩn, Hà Nội

 Tel: 04. 351.60534 - 351.87153
 Fax: 04. 351.87154
 hanoietoco@hn.vnn.vn

 

 
 
Dich Vu Visa, Trung Quoc, Nga,Viet Nam  04.3516.0534 - Fax: 3518.7154 - Mobile: 0983.353.654
 

BIỂU PHÍ VISA XUẤT CẢNH  CHO KHÁCH VIỆT NAM

STT  Nước đến

Thời hạn trả visa

Giá

Thời hạn lưu trú

1  Trung Quốc thường 4 Ng 75 / 115 3 tháng/1 lần  / 3 tháng 2 lần
5 Ng 195 6 tháng/nhiều lần
5 Ng 250 1 năm/ nhiều lần
2  Trung Quốc Khẩn 3 Ng 95 / 140 3 tháng/1 lần / 3 tháng 2 lần khẩn
4 Ng 205 6 tháng/nhiều lần
3 Hồng Kông 5 Ng 95 1 tháng/2 lần/ 7 Ng
Thủ tục bao gồm: Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng + 02 ảnh 4 x 6 ( chụp phông trắng ) + Phô tô CMT hoặc Hộ Khẩu
 

BIỂU PHÍ DUYỆT NHÂN SỰ VISA NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

STT  Loai ViSa

Thời hạn

Giá

Thời hạn luu trú

Ghi chú
6 Visa 1 tháng/1 lần 3 Ng 15 1 tháng/1 lần/30 ngày Lấy visa tại cửa khẩu:
Nội Bài - Đà Nẵng - Tân Sơn Nhất

Quốc tịch thường

Lấy khẩn 1 Ng + 8 usd

7 Visa 3 tháng/1 lần 3 Ng 30 3 tháng/1 lần/90 ngày
8 Visa 3 tháng/ nhiều lần 3 Ng 30 3 tháng/nhiều lần/ 90 ngày
Thủ tục bao gồm: bản Scan hộ chiếu. Khách mang theo 02 ảnh 4x6 nền trắng khi nhập cảnh
 

BIỂU PHÍ  CẤP MỚI VISA CHO KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆT KIỀU VÀO VIỆT NAM

STT  Loại Visa

Thời hạn trả visa

Giá

Thời hạn lưu trú

Ghi chú

1 3 tháng/ 1 lần 7 Ng 90 3 tháng/ một lần Gốc C1,C2,B2: du lịch, thăm thân, làm dự án.
2 3 tháng/ nhiều lần 7 Ng 105 3 tháng/ nhiều lần Gốc C1,C2,B2: du lịch, thăm thân, làm dự án.
3 6 tháng/ 1 lần 7 Ng 230 6 tháng/một lần Gốc B3: Thương mại
4 6 tháng/nhiều lần 7 Ng 280 6 tháng/nhiều lần Gốc B3: Thương mại

 

BIỂU PHÍ GIA HẠN  VISA CHO KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆT KIỀU

STT  Loại Visa

Thời hạn trả visa

Giá

Thời hạn lưu trú

Ghi chú

1 Gia hạn 1 tháng/1 lần 5 Ng 90 1 tháng/1 lần Quốc tịch thường
2 Gia hạn 3 tháng/1 lần 5 Ng 105 3 tháng/1 lần Quốc tịch thường
3 Gia hạn 6 tháng/nhiều lần 5 Ng 175 6 tháng/1 lần Quốc tịch thường
Thủ tục bao gồm: Hộ chiếu gốc + 02 ảnh 4 x 6

Ghi thích:
Thời hạn trả visa: là Ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và Ngày lễ
Thời hạn lưu trú:Ví dụ 1 tháng / 1 lần / 7 Ngày có nghĩ là Visa có giá trị trong 1 tháng, sử dụng trong 1 lần và thời hạn lưu tại nước sở tại là 7 Ngày.

 
Hanoi Etoco - Tel: (04) 3518.7153 / 54 - 04.3516.0534 - Mobile: 0983.35.36.54 / hanoietoco@hn.vnn.vn