Du lich Tay Bac
Tập các chương trình tham quan du lịch ghép đoàn và đoàn riêng tới các điểm du lịch Quảng Ninh và đảo Cát Bà bao gồm các tour du lịch Hạ Long Tuần Châu, du lịch Cát Bà, du lịch Vân đồn - đảo Quan Lạn, đảo Cô Tô, Trà Cổ - Móng cái. Các tour du lịch có lịch trình linh hoạt với nhiều lựa chọn phù hợp với yêu cầu của quí khách. 
Hạ Long Quảng Ninh, Cát Bà Hải Phòng
Chương trình Hạ Long Quảng Ninh, Cát Bà Hải Phòng T. gian Giá / khách K.lẻ / K.Đoàn
Tour Du Lịch Đảo Cô Tô Quảng Ninhtour gợi ý 3 N/2Đ 2.498.000 Ghép đoàn
Tour du lich Ha Long - đảo Cát Bà 3 N/2Đ 2.430.000 Ghép đoàn
Tour du lịch đảo Minh Châu/ Đảo Quan Lạntour gợi ý 3 N/2Đ 3.289.000 Đoàn riêng
Tour du lịch Hạ long 1 ngày 1 Ngày 598.000 Đoàn riêng
Trẩy Hội Yên Tử 1 Ngày 368.000 Đoàn riêng
Tour Đền Cửa Ông, Cô Bé Cửa Suốt, Chùa Cái Bầu, Ba Vàng 2 N/1Đ 988.000 Đoàn riêng
Tour du lịch Hạ Long - Ngủ tầu 3*** 2 N/1Đ 2.589.000 Đoàn riêng
Tour du lịch đảo Cát Bà ( Tàu Cao tốc) 3 N/2Đ 2.369.000 Đoàn riêng
Tour du lịch đảo Cát Bà bằng ô tô 3 N/2Đ 1.999.000 Đoàn riêng
Tour du lich Ha Long - Tuần Châu 3 ngày 2 đêm 3 N/2Đ 2.149.000 Đoàn riêng
Tour du lịch Hạ Long - Móng Cái - Tra cổ - Đông Hưng Trung Quốc 4 N/3Đ 3.138.000 Đoàn riêng