Du lich Tay Bac
Chiêu đề: Hội chợ Quốc tế

Tel: 024.3516.0534 - 024.3518.7153 - 0983.35.36.54 - 098.606.83.86 - Fax: 024.3518.7154

Thông tin Hội chợ Canton Fair 125 tháng 04/2019 Quảng Châu Trung Quốc, Hội chợ hàng xuất khẩu
Hội chợ Canton Fair 125 tháng 04/2019 Quảng Châu Trung Quốc, Hội chợ hàng xuất khẩu Trung Quốc tại Quảng Châu 2019
Hội chợ Canton fair 125 Quảng Châu Trung Quốc tháng 04/2019
Hội chợ Canton fair 125 - 2019 Quảng Châu Trung Quốc tháng 04/2019, Hội chợ Quảng Châu Trung Quốc 04/2019. Hội chợ Hàng xuất khẩu Trung Quốc Quảng Châu
Một số hình ảnh Hội chợ Quốc tế Quảng Châu lần 102 - Tháng 10 năm 2007
Một số hình ảnh Hội chợ Quốc tế Quảng Châu lần 102 - Tháng 10 năm 2007
Triển lãm giáo dục quốc tế Trung Quốc-Asean 01 - 04/8 2008
Triển lãm giáo dục quốc tế Trung Quốc-Asean 01/8/ - 04/8 2008
Một số hình ảnh Hội chợ Trung Quốc Asian tháng 10 / 2007 tại Nam Ninh
Một số hình ảnh Hội chợ Trung Quốc Asian tháng 10 / 2007 tại Nam Ninh
Hội chợ Jinhan - Quảng Châu - Trung Quốc
Diễn ra cùng thời gian với Canton Fair tại Quảng Châu, Hội chợ Jinhan Quảng Châu Trung Quốc chuyên về hàng may mặc thời trang và Quà tặng