Du lich Tay Bac

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Âu

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3518.7153 / 54

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Âu

ÐSQ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen
Ðịa chỉ: Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd
Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912 Fax: (44-20) 7937 6108
Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

ÐSQ và P/Ðoàn Việt Nam tại Áo
Ðịa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên
Ðiện thoại: (43-1) 368 0755 Fax: (43-1) 368 0754
Email: embassy.vietnam@aon.at

ÐSQ Việt Nam tại Ba Lan
Ðịa chỉ: Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa
Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780 Fax: (48-22) 844 6723
Email: office@ambasadawietnam.org
Lãnh sự: Điện thoại: (48-22) 844 6740

ÐSQ Việt Nam tại Bê-la-rút
Ðịa chỉ: Số 3, phố Mozajskovo, Minsk
Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538 Fax: (375-1) 7239 1538
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

ÐSQ Việt Nam tại Bỉ
Ðịa chỉ: #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles
Ðiện thoại: (32-2) 379 2737 Fax: (32-2) 374 9376
Email: vnemb.brussels@skynet.be
Lãnh sự: Điện thoại: (32-2) 379 2736

ÐSQ Việt Nam tại Bungari
Ðịa chỉ: Số 1, phố Jetvarka, Sofia 1113
Ðiện thoại: (359) 2963 2609 Fax: (359) 2963 3658
Email: dsqvnsofia@eml.cc Lãnh sự: Điện thoại: (359) 2963 3742

ÐSQ Việt Nam tại Đan Mạch
Ðịa chỉ: Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup, Copenhagen
Ðiện thoại: (45) 3918 3932 Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@hotmail.com

ÐSQ Việt Nam tại Ðức
Ðịa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin
Ðiện thoại: (49-30) 5363 0108/ 5363 0113 Fax: (49-30) 5363 0200
Email: sqvnberlin@t-online.de
Lãnh sự:
Điện thoại: (49-30) 5363 0100

Văn phòng Bonn - ÐSQ Việt Nam tại Đức
Ðịa chỉ: Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn
Ðiện thoại: (49-22) 895 7540 Fax: (49-22) 835 1866
Email: sqvnbonn@aol.com

ÐSQ Việt Nam tại Hà Lan
Ðịa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague
Ðiện thoại: (31-70) 364 8917 Fax: (31-70) 364 8656
Email: emviet@planet.nl

ÐSQ Việt Nam tại Hungari
Ðịa chỉ: 1062 Déhibáb, U.29, Budapest
Ðiện thoại: (36-1) 342 5583/ 342 9922 Fax: (36-1) 352 8798
Email: su_quan@hu.inter.net
Lãnh sự: Điện thoại: (36-1) 343 3836

ÐSQ Việt Nam tại Liên Bang Nga
Ðịa chỉ: 13, phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-xcơ-va
Ðiện thoại: (7-095) 245 0925 / 247 0212 Fax: (7-095) 246 3121
Email: dsqvn@com2com.ru
Lãnh sự: Điện thoại: (7-095) 246 0687; Fax: (7-095) 246 6807

TLSQ Việt Nam tại Vla-di-vox-toc - Liên bang Nga
Ðịa chỉ: 107/1, phố Puskinskaya, Vla-di-vox-toc
Ðiện thoại: (7-4232) 226 948 Fax: (7-4232) 261 946

ÐSQ Việt Nam tại Pháp
Ðịa chỉ: 62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari
Ðiện thoại: (33-1) 4414 6400 Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnparis@wanadoo.fr
Lãnh sự: Điện thoại: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426; Fax: (33-1) 4414 6424

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp
Ðịa chỉ: 2, đường Le Verrier, 75006 Paris
Ðiện thoại: (33-1) 4432 0877 Fax: (33-1) 4432 0879
Email: unescovn@yahoo.com

ÐSQ Việt Nam tại Rumani
Ðịa chỉ: 35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest
Ðiện thoại: (40-1) 312 1626 Fax: (40-1) 311 0334
Email: vietrom2002@hotmail.com

ÐSQ Việt Nam tại Séc
Ðịa chỉ: Plzenská 214 - Praha 5 - 150 00
Ðiện thoại: (420-2) 5721 1540 Fax: (420-2) 5721 1792
Email: dsqvietnamcz@yahoo.com
Lãnh sự:
Điện thoại: (420-2) 2492 2074; Fax: (420-2) 2491 6488

ÐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha
Ðịa chỉ: C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid
Ðiện thoại: (34-91) 510 2867 Fax: (34-91) 415 7067

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Ðiển
Ðịa chỉ: 26, Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm
Ðiện thoại: (46-8) 5562 1070 / 5562 1071 Fax: (46-8) 5562 1080
Email: infor@vietnamemb.se
Lãnh sự: Điện thoại: (46-8) 5562 1079

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ
Ðịa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern
Ðiện thoại: (41-31) 388 7878 Fax: (41-31) 388 7879
Email: vietsuisse@bluewin.ch

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ - Thụy Sĩ
Ðịa chỉ: 18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218 Grand-Saconnex, Giơ-ne-vơ
Ðiện thoại: (41-2) 798 9866 Fax: (41-2) 798 0724
Email: mission.vietnam@itu.ch

ÐSQ Việt Nam tại Ucraina
Ðịa chỉ: Số 5, phố Leskova, Petrersky, Ki-ép
Ðiện thoại: (380-4) 4294 8087 / 4295 2837 Fax: (380-4) 4294 8066
Email: dsq@dsqvn.kiev.ua
Lãnh sự: Điện thoại: (380-4) 4294 8087

ÐSQ Việt Nam tại Ý
Ðịa chỉ: #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma
Ðiện thoại: (39-06) 854 3223 / 8543 235 Fax: (39-06) 854 8501
Email: vietnam@vnembassy.it