Du lich Tay Bac

Các cơ quan đại diện Viẹt Nam Tại Châu Mỹ

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3518.7153 / 54

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Mỹ

ÐSQ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na

Ðịa chỉ: Calle 11 de Septiembre 1442 C.P. 1426 – Capital Federal Argentina
Ðiện thoại: (54-11) 4783 1802 / 4783 1825 Fax: (54-11) 4728 0078
Email: sqvnartn@fibertel.com

ÐSQ Việt Nam tại Bra-xin
Ðịa chỉ: Shis Q1 05, Conjunto 14, Casa 21, Lago Sul, CEP: 71615-140, Brasili
a/DF
Ðiện thoại: (55-61) 364 5876 / 364 7587 Fax: (55-61) 364 5836
Email: tlsqvnsp@uol.com.br

ÐSQ Việt Nam tại Canada
Ðịa chỉ: 470 phố Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M8
Ðiện thoại: (1-613) 236 0772 Fax: (1-613) 236 2704 Lãnh sự:
Điện thoại: (1-613) 2361398;
Fax: (1-613) 236 0819 

ÐSQ Việt Nam tại Chi-lê
Ðịa chỉ: 2751 Eliodoro Yanez, Providencia, Santiago
Ðiện thoại: (56-2) 244 3633 / 244 3755 Fax: (56-2) 356 6564
Email: sqvnchile@yahoo.com

ÐSQ Việt Nam tại Cu Ba
Ðịa chỉ: # 1802, 5ta. Avenide, Esquina A 18, Miramarm Playa. La Habana
Ðiện thoại: (53-7) 204 1502/ 204 1042 Fax: (53-7) 204 1041
Email: embaviet@ceniai.inf.cu

ÐSQ Việt Nam tại Mê-hi-cô
Ðịa chỉ: 255 Sierra Ventana, Lomas de Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo
Ðiện thoại: (52-55) 5540 1632 Fax: (52-55) 5540 1612
Email: dsqvn@terra.com.mx
Lãnh sự:
Điện thoại: (52-55) 5540 7587; Fax: (52-55) 5520 8689

ÐSQ Việt Nam tại Mỹ

Ðịa chỉ: 1233, Phố 20, N.W. Suite 400 Washington DC.
Ðiện thoại: (1 -202) 861 0737 Fax: (1 -202) 861 0917
Email: info@vietnamembassy-usa.org
Lãnh sự:
Điện thoại: (1 -202) 861 0694; 861 2293; Fax: (1 -202) 861 1297

Phái đoàn Việt Nam tại LHQ
Ðịa chỉ: 866 UN Plaza, Suite 435, New York
Ðiện thoại: (1-212) 644 0594 Fax: (1-212) 644 5732
Email: vietnamun@vnmission.com T

LSQ Việt Nam Tại San Francisco (Mỹ)
Ðịa chỉ: 1700 California, Suite 430 San Francisco
Ðiện thoại: (1-415) 922 1577 Fax: (1-415) 922 1848
Email: info@vietnamconsulate-sf.org Lãnh sự:
Điện thoại: (1-415) 922 1707; Fax: (1-415) 922 1757

ÐSQ Việt Nam tại Panama
Ðịa chỉ: 52 Jose Gabriel Duque, La Cresta, Ciudad de Panama, Aparatado Postal 12434-6A, El Dorado
Ðiện thoại: (507) 265 2551 Fax: (507) 265 6052 / 264 4909
Email: embavinapa@cwpanama.net