Du lich Tay Bac

Đi nước ngoài được mua tối thiểu 100 USD/ngày

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3518.7153 / 54

(Dân trí) - Theo dự kiến, từ 1/7 tới, công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại ngân hàng để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ quy định với số lượng tối thiểu tương đương 100 USD/1người/1ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa 10 ngày.
 
Đây là nội dung quan trọng tại dự thảo Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo thông tư, cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích: học tập, chữa bệnh ở nước ngoài, đi công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài.

Cụ thể, cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ quy định với số lượng là mức tối thiểu tương đương 100 USD/1người/1ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa là 10 ngày. Trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối có thể bán ngoại tệ tiền mặt cho công dân Việt Nam vượt mức quy định trên với các mục đích hợp pháp thep quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các chứng từ, giấy tờ cần thiết theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối khi mua; đồng thời sử dụng ngoại tệ tiền mặt mua tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công dân Việt Nam có thể sử dụng thẻ ngân hàng, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác hoặc mua ngoại tệ dưới hình thức chuyển khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để thanh toán ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng VND được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, theo nguyên tắc: được ưu tiên mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến. Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối xem xét bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác. Cá nhân được bán ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối…